ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ ເຂົ້າຮ່ວມ ສໍາມະນາ ນະວັດຕະກໍາຂອງອານາຄົດເຄື່ອຄ່າຍການສື່ສານ ທີ່ ສປ. ຈີນ.

  ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ນະວັດຕະກໍາຂອງອານາຄົດເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ (Establishment of China Branch of BRICS Institute of Future Networks Forum on Future Networks Innovation)ທີ່ ເມືອງເຊີນເຈີ້ນ ສປ. ຈີນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06-07 ສິງຫາຜ່ານມານີ້. ຊຶ່ງຈັດຂື້ນໂດຍ ກະຊວງ ອຸດສະກະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການສື່ສານ (MIIT), ສປ. ຈີນ ເພື່ອເປີດສາຂາສະຖາບັນແຫ່ງນະວັດຕະກໍາຂອງອານາຄົດເຄື່ອຄ່າຍການສື່ສານ ຂອງບັນດາປະເທດ BRICS (ເບນຊິກ, ລັດເຊຍ, ອິນເດຍ ,​ຈີນ ແລະ ອາຟິກກາໃຕ້) ທີ່ ສປ. ຈີນ ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ໜຶ່ງແລວທາງໜຶ່ງເສັ້ນທາງ.​     ໃນກອງປະຊຸມ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ມີການແລກປ່ຽນແນວທາງນະໂຍບາຍ ໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານການສື່ສານ ແລະ ການຫັນໄປສູ່ດິຈິຕອນ ໂດຍສຸມໃສ່ນະວັດຕະກໍາ 5G, ເຕັກໂນໂລຊີ IoT, Big Data, Cloud Computing, Block Chain ແລະ ປັນຍາປະກິດ (AI). ພ້ອມນີ້ ສປ.ຈີນ ຍັງໄດ້ສະເໜີ ວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການສ້າງນະວັດຕະກໍາຂອງອານາຄົດເຄື່ອຄ່າຍການສື່ສານ ລະຫວ່າງ BRICS ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນອາຊີ ໃນພີທີເປີດສາຂາສະຖາບັນ ດັ່ງກ່າວ (1) ເປັນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໃຫ້ສະດວກ,  (2) ສ້າງລະບົບການສື່ສານ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, (3) ເພື່ອໃຫ້ເປັນສູນກາງໃນການຄົ້ນຄ້ວານະວັດຕະກໍາໃໝ່,​ (4) ​ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືຂອງປະເທດ BRICS ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນຂົງເຂດພາກພື້ນອາຊີ, (5) ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການຈາກພາກອຸດສະຫະກໍາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການຄ້າເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.​

          ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ ໄດ້ກ່າວມີຄໍາເຫັນ, ຊົມເຊີຍ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການສື່ສານ ຂອງ ສປ. ຈີນ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ເມືອງເຊີນເຈີ້ນ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃຫ້ທາງດ້ານວຽກງານໄອຊີທີ ເປັນໂຕຂັບເຄື່ອນໃນທຸກຂະແໜງການ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນການເປີດສາຂາສະຖາບັນ ແຫ່ງນະວັດຕະກໍາຂອງອານາຄົດເຄື່ອຄ່າຍການສື່ສານ ຂອງບັນດາປະເທດ BRICS ແລະ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ສຶບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນທັງລວງເລິກ ແລະ ລວງກ້ວາງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ສາມາດເຊື່ອມຈອດ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການພັດທະນາ. ພ້ອມທັງ ເປັນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເພື່ອການຫັນໄປສູ່ຍຸກແຫ່ງດິຈິຕອນແບບຍືນຍົງ.

       ພ້ອມນີ້ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ ຍັງໄດ້ພົບປະສອງຝ່າຍ ກັບ ທ່ານ Zhao Zhenxiong, ຮອງລັດຖະມົນຕີ MIIT ຂອງ ສປ. ຈີນ ເພື່ອປືກສາຫາລືແນວທາງການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະການກະກຽມລົງນາມໃນບົດບັນທືກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງສອງກະຊວງ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ບັນດາໂຄງການການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກໍາ ທີ່ສອງຝ່າຍຈະຮ່ວມມືກັນພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ.

          ພາບ+ຂ່າວ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ປທສ.

Login Form