ຂື້ນທະບຽນການນຳໃຊ້ວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີ

I. ການຂໍໃບອະນຸຍາດໃໝ່

 1. ໃບສະເໜີ
 2. ໃບຄຳຮ້ອງ
 3. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ຖ້າເປັນວິສາຫກິດ)
 4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 5. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ 
 6. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ (Passport) 
 7. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ) 
 8. ຮູບຂະໜາດ 3x4  ຈຳນວນ ໃບ (ຮູບພື້ນຫຼັງສີຂາວ)
 9. ສຳເນົາເອກະສານບອກລາຍບອກລະອຽດກ່ຽວກັບເຄື່ອງວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີ

II. ການຂໍຕໍ່ໃບອະນຸຍາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ໂຈະການໃຫ້ບໍລິການ

 

 1. ໃບສະເໜີ
 2. ໃບຄຳຮ້ອງ
 3. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ຖ້າເປັນວິສາຫກິດ ແລະ ຖ້າວິສາຫະກິດມີການປ່ຽນແປງ)
 4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)
 5. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)
 6. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ (Passport) (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)
 7. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ) (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)
 8. ຮູບຂະໜາດ 3x4  ຈຳນວນ ໃບ (ຮູບພື້ນຫຼັງສີຂາວ) (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)
 9. ສຳເນົາເອກະສານບອກລາຍບອກລະອຽດກ່ຽວກັບເຄື່ອງວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີ (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)
 10. ໃບອະນຸຍາດສະບັບເກົ່າ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານໂທລະຄົມ

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

0021873
ມຶ້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ຈໍານວນເຂົ້າຊົມທັງໝົດ
67
79
1416
18763
1416
6807
21873
Your IP: 18.207.238.169
Server Time: 2019-12-08 13:01:48